تماس با ما

فرم درخواست تماس

آدرس دفتر تهران: خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، ساختمان بزرگهمر، واحد ۶۰۴.
آدرس کارخانه: شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای کوش آوران، خیابان دهم، پلاک ۱۱۱۲.

تلفکس دفتر تهران: ۶۶۴۵۴۲۱۵ – ۶۶۴۵۴۲۴۸ – ۶۶۴۵۴۲۵۹
تلفن کارخانه: ۳۶۴۲۵۹۸۶ – ۳۶۴۲۵۰۶۹

آقای حیدر اسدی (مدیرعامل): hasadius@yahoo.com
آقای محمدرضا اسدی (رئیس هیئت مدیره): m.r.asadi1957@gmail.com
آقای پیمان اسدی (مدیر انفورماتیک): scd.asadi@gmail.com
خانم سلاطین (مدیر دفتر تهران): scd.salatin@yahoo.com
خانم ایزدی (صادرات): scd.izadi@yahoo.com
خانم قنبری (واردات): scd.import@yahoo.com